Hlášení závad na místních komunikacích a silnicích II. a III. tř. na území města Brna (o projektu)
/
Přidejte závadu

Informace o projektu

Vítejte v aplikaci společnosti Brněnské komunikace a.s. (BKOM) Brňáci pro Brno (BPB), která umožňuje občanům upozornit na závady na místních komunikacích nebo na silnicích II. a III. třídy, které jsou ve správě BKOM.

Informace, které nám sdělíte, příslušný technik BKOM prověří a v případě oprávněnosti požadavku zajistí opravu závady.

Aplikace BPB není určena k řešení havarijních a krizových stavů na komunikacích např. havárie inženýrských sítí, nefunkční semafory apod. V takovém případě volejte 112, 150, 158.

Upozorňujeme, že BKOM neprovádí správu (tzn. nezajišťuje opravy) všech veřejně přístupných komunikačních ploch na území města Brna, např. vnitrobloky a dvorní trakty na pozemcích města Brna, účelové a soukromé komunikace apod. Dále není v kompetenci BKOM řešit změnu dopravního značení (MMB OD), údržbu tramvajových tratí (DPmB a.s.), veřejného osvětlení (TS Brno a.s.), parků a stromořadí (VZmB), čistotu komunikací (příslušná městská část), údržbu městského mobiliáře jako jsou lavičky, odpadkové koše apod. (příslušná městská část). Aplikace také není určena k řešení aktuálního stavu sjízdnosti komunikačních ploch v souvislosti s klimatickými změnami (zimní údržba). Prosíme Vás proto, abyste tyto požadavky do aplikace BPB nezadávali.

Registrace

Výhodou registrovaných uživatelů BPB je možnost zobrazit vlastní závady a být informovaní o průběhu jejich řešení. Pouze registrovaní uživatelé mohou po přihlášení vidět stav závady "otevřeno“ a "zamítnuto" (otevřeno – závada zatím nepřijata technikem BKOM, zamítnuto - závada je již evidována nebo její řešení není v naší kompetenci).
Registrace je možná pomocí odkazu v horním panelu nebo v rámci zadávání závady. Při registraci je třeba zadat platnou emailovou adresu a heslo. Minimální délka hesla je pět znaků. Po úspěšné registraci Vám bude zaslán informativní email s odkazem pro aktivaci. Heslo k Vašemu účtu lze měnit. Registrace je možná i pomocí Vašeho účtu na Facebooku.

Přidat závadu

Přidat závadu můžete pomocí tlačítka "Přidejte závadu“ v pravém horním rohu obrazovky (verze pro PC) nebo tlačítka "+" v levém horním rohu obrazovky (verze pro mobilní zařízení). Pomocí jednoduchého průvodce vložíte fotografii, určíte místo závady, doplníte popis a závadu odešlete. Z důvodu přesné identifikace je přidání fotografie závady povinný údaj. Děkujeme za pochopení.
Závada se na webu objeví ve stavu “otevřeno” a prohlédnout si ji může jen registrovaný zadavatel ve filtru “moje”. Příslušný technik BKOM závadu prověří, a v případě oprávněnosti požadavku, přijme závadu k opravě. Závada pak bude zveřejněna na mapě webu BPB jako modrá ikona ve stavu “přijato”.

Prohlédnout / Vyhledat

Zadané závady, které byly techniky společnosti Brněnské komunikace a.s. (BKOM) prověřeny a přijaty k opravě, jsou zobrazeny na úvodní obrazovce. Závady je zde možné filtrovat pomocí jejich kategorie (např. Vozovka) a jejich stavu (např. Opravuje se). Filtry lze libovolně kombinovat. Filtr se stane aktivním poté, co kliknete na dané tlačítko.

V pravé části nad seznamem závad je zobrazeno pole pro vyhledávání závad zadáním ulice* či městské části.

Z technických důvodů a z důvodu eliminace nevhodných textů a fotografií na webu BPB nejsou pro veřejnost zpřístupněny (zviditelněny) zamítnuté nebo otevřené závady, viz registrace. Vyřešené nahlášené závady jsou po určitém časovém období z technických důvodů z webu odstraněny.

Legenda stavu

  • Otevřeno: nově zadaná závada zatím neprověřená techniky BKOM. Na webu se zobrazuje pouze registrovanému zadavateli závady ve filtru “moje”.
  • Přijato: závada byla prověřena technikem BKOM a byla zadána do plánu oprav.
  • Opravuje se: závada se opravuje (termín opravy je závislý na charakteru závady).
  • Opraveno: závada je opravena.
  • Zamítnuto: závada byla pověřena technikem BKOM, který vyhodnotil, že tuto závadu již eviduje nebo není v kompetenci BKOM závadu opravit (např. závada se nenachází na plochách a zařízeních ve správě správního střediska BKOM). Na webu se zobrazuje pouze registrovanému zadavateli závady ve filtru “moje”.
* Upozorňujeme, že názvy ulic ve vyhledávači nemusí vždy odpovídat oficiálnímu názvu ulice, tzn., nemusí se shodovat s názvy místních komunikací evidovaných správcem komunikace.

Upozornění: Společnost Brněnské komunikace a.s. si vyhrazuje veškerá práva na zobrazení či nezobrazení jakýchkoli dat a zobrazení na webových stránkách www.brnaciprobrno.cz, včetně jejich změny. Zároveň se zříká odpovědnosti z důsledků využívání těchto dat, jejich částí nebo zobrazením libovolnými uživateli a poskytovateli.
Kontakt: bkom@bkom.cz