Hlášení závad na místních komunikacích a silnicích II. a III. tř. a závad na prvcích veřejného osvětlení na území města Brna (o projektu)
Typ závady
Chodník
Svítidlo
Vozovka
Dopravní značení
Odvodnění
Zábradlí, svodidla
Mosty, lávky
Rozvaděč
Zeleň
Reklama na sloupu
Stav
Přijato
Opravuje se
Opraveno
Stav
Filtrovat
MAPA
SEZNAM