Hlášení závad na místních komunikacích a silnicích II. a III. tř. a závad na prvcích veřejného osvětlení na území města Brna (o projektu)
/
Přidejte závadu

Informace o projektu

Vítejte v aplikaci společnosti Brněnské komunikace a.s. (BKOM) Brňáci pro Brno (BPB), která umožňuje občanům upozornit na závady na místních komunikacích nebo na silnicích II. a III. třídy, které jsou ve správě společnosti BKOM, dále na závady na prvcích veřejného osvětlení, které jsou ve správě společnosti Technické sítě Brno, a.s. (TSB).

Informace, které nám sdělíte, příslušný technik prověří a v případě oprávněnosti požadavku zajistí opravu závady.

Aplikace BPB není určena k řešení havarijních a krizových stavů na komunikacích např. havárie inženýrských sítí, nefunkční semafory apod. V takovém případě volejte 112, 150, 158.

Upozorňujeme, že společnosti BKOM a TSB neprovádí správu (tzn. nezajišťují opravy) všech veřejně přístupných komunikačních ploch na území města Brna, např. vnitrobloky a dvorní trakty na pozemcích města Brna, účelové a soukromé komunikace apod. Dále není v kompetenci společností řešit změnu dopravního značení (MMB OD), údržbu tramvajových tratí (DPMB a.s.), parků a stromořadí (VZMB), čistotu komunikací (příslušná městská část), údržbu městského mobiliáře jako jsou lavičky, odpadkové koše apod. (příslušná městská část). Aplikace také není určena k řešení aktuálního stavu sjízdnosti komunikačních ploch v souvislosti s povětrnostními podmínkami (zimní údržba). Prosíme Vás proto, abyste tyto požadavky do aplikace BPB nezadávali.

Registrace

Výhodou registrovaných uživatelů BPB je možnost zobrazit vlastní závady. Pouze registrovaní uživatelé mohou po přihlášení vidět ve filtru „Moje závady“ všechny svoje závady a to včetně závad ve stavu „Otevřeno“ a „Zamítnuto“. (otevřeno – závada zatím nepřijata technikem, zamítnuto - závada je již evidována nebo její řešení není v naší kompetenci). Díky ověření Vašeho emailu nemůže být Vaše adresa zneužita.
Registrace je možná pomocí odkazu v horním panelu nebo v rámci zadávání závady. Při registraci je třeba zadat platnou emailovou adresu a heslo. Minimální délka hesla je pět znaků. Po úspěšné registraci Vám bude zaslán informativní email s odkazem pro aktivaci. Heslo k Vašemu účtu lze měnit. Registrace je možná i pomocí Vašeho účtu na Facebooku.

Přidat závadu

Přidat závadu můžete pomocí tlačítka "Přidejte závadu“ v pravém horním rohu obrazovky (verze pro PC) nebo tlačítka "+" v levém horním rohu obrazovky (verze pro mobilní zařízení). Pomocí jednoduchého průvodce vložíte fotografii, určíte místo závady, doplníte popis a závadu odešlete. Z důvodu přesné identifikace je přidání fotografie závady povinný údaj. Děkujeme za pochopení.
Závada se na webu objeví ve stavu “otevřeno” a prohlédnout si ji může jen registrovaný zadavatel ve filtru “moje”. Příslušný technik závadu prověří, a v případě oprávněnosti požadavku přijme závadu k opravě. Závada pak bude zveřejněna na mapě webu BPB jako modrá ikona ve stavu “přijato”.

Prohlédnout / Vyhledat

Zadané závady, které byly techniky společností prověřeny a přijaty k opravě, jsou zobrazeny na úvodní obrazovce. Závady je zde možné filtrovat pomocí jejich typu (např. Vozovka) a jejich stavu (např. Opravuje se). Filtry lze libovolně kombinovat. Filtr se stane aktivním poté, co kliknete na dané tlačítko..

V pravé části nad seznamem závad je zobrazeno pole pro vyhledávání závad zadáním ulice* či městské části.

Z technických důvodů a z důvodu eliminace nevhodných textů a fotografií nejsou zviditelněny pro neregistrované uživatele požadavky ve stavu „Otevřeno“ a „Zamítnuto“. Vyřešené nahlášené závady jsou po určitém časovém období z technických důvodů z webu odstraněny.

Legenda stavu

  • Otevřeno: nově zadaná závada zatím neprověřená techniky. Na webu se zobrazuje pouze registrovanému zadavateli závady ve filtru “moje”.
  • Přijato: závada byla prověřena technikem a byla zadána do plánu oprav.
  • Opravuje se: závada se opravuje (termín opravy je závislý na charakteru závady).
  • Opraveno: závada je opravena.
  • Zamítnuto: závada byla prověřena technikem, který vyhodnotil, že tuto závadu již eviduje nebo není v kompetenci společnosti závadu opravit (např. závada se nenachází na plochách a zařízeních ve správě společností). Na webu se zobrazuje pouze registrovanému zadavateli závady ve filtru “moje”.
* Upozorňujeme, že názvy ulic ve vyhledávači nemusí vždy odpovídat oficiálnímu názvu ulice, tzn., nemusí se shodovat s názvy místních komunikací evidovaných správcem komunikace.

Upozornění: Společnost Brněnské komunikace a.s. si vyhrazuje veškerá práva na zobrazení či nezobrazení jakýchkoli dat a zobrazení na webových stránkách www.brnaciprobrno.cz, včetně jejich změny. Zároveň se zříká odpovědnosti z důsledků využívání těchto dat, jejich částí nebo zobrazením libovolnými uživateli a poskytovateli.

Kontakt: bkom@bkom.cz
Dispečink nonstop: 543 424 421

Kontakt: tsb@tsb.cz
Dispečink nonstop: 545 424 040, 800 100 312
Podpora: info@brnaciprobrno.cz